Anon. XVI secolo – Pavana
V. Belaver – Franceschineta beula
A. Banchieri – Intremedio de’ Pescaori
A. Gabrieli – Sancta et immaculata virginitas
Maramao perché sei morto